I finansu pasauli


ISTORIJOS - KUR PABAIGA, O KUR PRADŽIA

Sakoma, kad istorijos istorija, tai jau kažkas nepadoraus... Bet kaipgi yra iš tikrųjų, ir kokia yra ta istorija? Tai labiau filosofiniai klausimai ne
i praktiniai, juk reikia pripažinti seną tiesą: istoriją rašo nugalėtojai, o jie dažniausiai nelinkę pernelyg savęs sumenkinti. Žinoma, kai rašai istoriją apie save, nori nenori išlys narcicizmo gaidelės, kurios gali pasirodyti daugiau nei prieskonis, tačiau grįžkime prie istorijų ištakų.

Istorijos, kaip ir pats pavadinimas sako (tarptautinis žodis), koncentruojasi ties anglų kalbos žodžiu "story", reiškiantis pasakojimą. Istorija tai daugybė pasakojimų, ir istorijos jau gyvavo iki pasirodant pirmajam raštui - jos buvo pasakojamas iš lūpų į lūpas, kas atrodo sunkiai įsivaizduojama dabartinės skaitmeninės erdvės laikais. Tačiau tuomet istorijos buvo palyginti retas dalykas, ir žinoma, vertinamas.

Nors ir niekas negalėdavo žinoti kiek tose istorijose iš tikrųjų yra tiesos, niekas pernelyg ir nedįsdavo jomis abejoti. Tai dalis kultūros, kur laikas nuo keičiasi ir dabar požiūris į istorijas kiek kitoms: esame pernelyg stipriai susirūpinę dabartimi, kurios užgošta istorija nublanksta laiko šešėlyje.     

Kodėl tiek daug?

Kodėl 2000 galima būtų paklausti. Galima sugalvoti daug priešasčių. Galbūt kad aplenkti Šachrazadą, galbūt, kad atitikti esamą laikmetį. Kiekviena idėja gali būti istorija, tol kol ji grįsta faktais. Tačiau kas yra faktai, o kas prisiminiai, kai kiekvienas individas savo prisiminimus perfiltruoja per prisiminimų prizmę.

Kol kas žinoma, dar toli iki tokio skaičiaus istorijų, tačiau galbūt kada nors jų čia atsiras ir toks skaičius. Kadangi tai daugiau hobis, daug laiko šioms istorijoms skirti negalime, ir bus puiku, jei 2000 pasieksime iki gyvenimo pabaigos...FINANSAI IR ISTORIJA, AR ISTORIJA IR FINANSAI?

Kuris gi kurį labiau iš tiesų formuoja, ar finansai istoriją, ar istorija finansus. Klausimas grynai filosofinis, tačiau nepaisant to, atsakymas į jį turėtų iš esmės priklausyti nuo to, ką klausinėsite: finansininką ar istoriką. Tiek vienas, tiek kitas greičiausiai liudytų skirtingą įvykių eigą. Nors ir teoriškai istorikais tikėti reikia, tačiau iš kitos pusės, visi sėkmingai žinome, kaip dažnai ir kardinaliai perrašoma istorija. Taip pat ne paslaptis, kad istoriją rašo nugalėtojai. O čia nemažai bendro atsiranda ir su finansais, man finansiškai nugalėtojams taip pat pasiseka kur kas geriau nei kad pralaimėjusiai pusei. Čia ko gero pats bendriausias taškas tarp istorijos is finansų. Tuo tarpu neutralus žmogus, nesusijęs nei su finansiniu, nei su istoriniu pasauliu, ko gero tik pasakytų, kad čia labai panašu, į vištos ir kiaušinio teoriją...

Bet pabandykime į viską pažvelgti rimčiau, ir nuodugniau. Galima sakyti, jog finansai atsirado tuomet, kuomet atsirado pingiai, kurie pakeitė natūrinius mainus. Nors tikras finansistas, turėtų nemažai finansinės prasmės įžvelgti ir pačiuose natūriniuose mainuose - nesvarbu, kad prekės dar nebuvo išreikštos pinigais, tačiau jau turėjo kažkokią įsivaizduojamą vertę, kurią buvo galima grįsti tam tikromis skaičių prilaidomis (pavyzdžiui, vienas ožiukas yra lygus 7 vištoms), tad patyręs ir talentingas finansininkas turėtų puikiai dorotis ir tokiomis sąlygomis, net nesant pinigų. Tačiau net ir atmetus šią prielaidą, finansų ištakos labai senos - pirmieji pinigai jau buvo naudojami jau prieš 7000 metų, ir tai gerokai daugiau nei siekia nuodugni istorija.

Bet iš kitos pusės, be istorijos mes net nežitumėm kada atsirado pinigai. Juk istorija ir pateikia visas žinias apie praeitį, įskaitant ir finansinius nutikimus. Ryšis tarp turto, nekilnojamo turto (kaip butai, namai, komercinės patalpos) ir kt. yra pakankamai sudėtingas, ir istorija taip pat ne visada tinkamai atskliedžia tarp jų vyraujančius piniginius ryšius.

Visgi grįžtant prie klausimo, kuri iš šių sričių yra įtakingesnė, ko gero kiekvienas susiduręs su įtaka ir valdžia, neabejodamas patvirtins, kad istoriją rašo tie, kas valdo pinigus, kitaip sakant jėgą. Tad galima sakyti, pinigai, taigi ir finansai, formuoja istoriją, o ne atvirkščiai. Tačiau ir tuomet nebūtų taisyklės be išimties - ne viena revoliucija jau parodė, kad pinigų valdymas yra ir užtikrintas kontrolės valdymas. Vėliau ar anksčiau pinigai prarandą savo jėgą, ir istorija rašoma iš naujo...

Finansuose istorija yra nei kiek mažiau svarbi nei kitose gyvenimo srityse. Juk ne veltui sakoma, kad nežinantys istorijos yra pasmerkti kartoti buvusias klaidas. Karai, revoliucijos ir kitos didžiulės žmonių sukeltos negandos kartojos šimtmečiais, nes laikui bėgant žmonių psichologija išlieka ta pati. Ne kas kitaip ir akcijų rinkose. Čia investicijos nuolat tai brangsta tai pinga. Rinka niekada nebūna rami, o ekonominiai ciklai nuolatos kartojasi. Ir nepaisanto to, kad žmonių gyvenime šie ciklai keičiasi ne vieną kartą, ir tokia finansinę istoriją tikrai galima įsiminti, vis tik tai pavyksta ne kievienam, ir daugelis yra pasmerkti nuolatos kartoti tas pačias klaidas.

pinigai

Skaitykite, šią finansų ir istorijos dvikovą bei kelionę į finansų pasaulį, pratęsime ateityje...
Tuo tarpu finansinių žinių bei išminties galite pasisemti finansų ekspertų tinklalapyje: WWW.FINANSISTAS.NET